Situació geogràfica

planol

Font: ICGC – Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya