Associació de veïns sants metges

Responsable: Sr. Antoni Riera