Equip de govern

MARC PUIGTIÓ REBOLLO
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Desenvolupament del Territori i
Medi Ambient
mpuigtio@santjuliaderamis.cat
SIXTE GALIÀ TURRÓ
Servei a les Persones, Hisenda,
Promoció econòmica i turisme, Participació
ciutadana i Ajuntament
sgalia@medinya.cat
PERE BOSCH VIÑAS
Desenvolupament del Territori i
Medi Ambient
pbosch@medinya.cat
PERE PUJOLRÀS I FEIXAS 
Serveis a les persones
ppujolras@santjuliaderamis.cat
M. CRISTINA BOSCH COLL
Serveis a les persones
mcbosch@santjuliaderamis.cat
CARLES ROYAN SALVATELLA
Hisenda, Promoció econòmica i turisme,
participació ciutadana i Ajuntament
croyan@santjuliaderamis.cat

CARTIPÀS MUNICIPAL

Desenvolupament del Territori i Medi ambient:

 • Urbanisme: desenvolupament del planejament urbanístic, control de la legalitat urbanística, noves infraestructures.
 • Enllumenat públic, subministrament d’aigua, gestió de residus, clavegueram (depuradora, abocaments), cementiri.
 • Manteniment de la via pública, neteja viària, parcs i jardins i camins rurals.
 • Medi ambient: conservació de l’entorn i el paisatge, llicència activitats, energies renovables, contaminació, etc.
 • Mobilitat i transport
 • Protecció civil (comandament)
 • Règim intern (personal), seguretat (guàrdia municipal, protocol i relacions institucionals)

Serveis a les persones:

 • Serveis generals, esports, joventut i gent gran i polítiques d’igualtat
  • Esports: clubs esportius, horaris instal.lacions, promoció esportiva masculina i femenina, trobades esportives (critèrium), relació clubs/escola.
  • Joventut: espai jove, entitats juvenils, formació joves, brigada jove (estiu), oci, participació a la festa major
  • Gent gran: casal de la gent gran, formació, cursets i activitats intel.lectuals i físiques per a la gent gran, homenatge a la vellesa.
  • Igualtat: compromís amb la igualtat de gènere, acció contra la violència masclista, reconeixement lideratge i la participació de les dones.
 • Serveis generals, educació, cultura, serveis socials i santitat:
  • Educació: escoles i escoles bressol, casals, formació general de la població, escola de música,
  • Cultura: aula de lectura, tallers/cursos, programació activitats i festes, agenda d’activitats, centre cívic, locals polivalents del pavelló, patrimoni muntanya Sant Julià
  • Serveis Socials: atenció famílies, coordinació amb equip serveis socials (educadora i assistent social), banc d’aliments.
  • Sanitat: parc de salut, itineraris saludables, desfibril.ladors, control aigua potable, control legionel.la edificis públics i fonts, plagues, etc.

Hisenda, Promoció Econòmica i Turisme, Participació ciutadana i Ajuntament 2.0:

 • Hisenda: Pressupost i ordenances fiscals, pressupostos participatius, recaptació.
 • Participació ciutadana: fonamental per a garantir el sistema democràtic per afavorir la implicació de la ciutadania en la presa de decisions. Vinculació amb les associacions i entitats: xerrades veïnals, consultes, co-creació, etc.
 • Promoció econòmica: habitatge (lloguer social), comerç i indústria (ocupació-borsa treball, contacte empreses). Orientació laboral, auto ocupació, mercat i fira.
 • Promoció del municipi: turisme i patrimoni
 • Subvencions a entitats i aspectes d’especial rellevància municipal (beques): reglament, procediment i atorgament.
 • Ajuntament 2.0: Comunicació (butlletí, premsa) i informació, Noves tecnologies: gestió de les tecnologies de la informació i comunicació. Facilitar l’accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, transparència.
 • Tecnologia (telèfon, ADSL, Wifi): negociació de contractes, millores a edificis municipals i espais públics, etc.