Pressupost

Pressupost 2018:

  • Pressupost d’ingressos: 3.550.000,00€
  • Pressupost de despeses: 3.550.000,00€.

Per veure’l desglossat per partides:

PRESSUPOST INGRESSOS 2018_1

 

PRESSUPOST INGRESSOS 2018_2

PRESSUPOST INGRESSOS 2018_3

PRESSUPOST DESPESES 2018_1

 

PRESSUPOST DESPESES 2018_2

 

PRESSUPOST DESPESES 2018_3

 

PRESSUPOST DESPESES 2018_4