L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS POSA EN MARXA LA CAMPANYA «TARGETA VERMELLA A L’INCIVISME»

foto targeta vermella a l'incivisme

Des de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis es portarà a terme una campanya contra l’incivisme a la via pública del municipi durant els mesos de maig, juny i juliol.

Aquesta campanya consisteix en la senyalització d’una manera molt visual i entenedora dels actes incívics que es detecten a la via pública. S’ubicarà una senyal informadora al costat de l’acció incívica per visualitzar-la i posar en relleu totes aquelles accions que es consideren incíviques des del punt de vista de la gestió dels residus domèstics (abocar bosses fora dels contenidors, abandonar residus voluminosos fora de les dates per a la recollida, abocar residus no permesos als contenidors de carrer, etc…).  El producte d’aquests actes incívics perduraran al carrer fins que el servei corresponent li toqui fer-se’n càrrec, però no es netejarà de forma urgent. Així no s’haurà de contractar un servei addicional per netejar-ho, com es fa normalment, el que suposa un sobrecost del servei.

Quan es tracti de residus voluminosos fora del dia de servei s’informarà al ciutadà del calendari de la seva correcta gestió i recollida amb un cartell adherit a la senyal i quan es tracti d’abocaments incontrolats a la via pública es canviarà el missatge perquè informi de la manera correcta de procedir.

Amb aquesta acció, es pretén sensibilitzar la població en temes de civisme, cura de l’espai públic i la correcta gestió de residus.

Consulta directament la notícia des del Diari de Girona