L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS REP UN AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER DUR A TERME LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER JULI GARRETA

Una subvenció de 45.040.-€ concedida per la Diputació de Girona en favor de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha servit per a poder cofinançar les obres del projecte de reurbanització del carrer Juli Garreta, actuacions que s’estan portant a terme actualment per part de l’empresa AMSA i que s’allargaran uns cinc mesos més aproximadament. Amb aquest projecte es proposa la millora de l’accessibilitat als equipaments de la zona (escola, escola bressol i centre cívic) i espais lliures , la pacificació en la relació trànsit i vianant i la millora dels espais lliures adjacents als equipaments, per així potenciar les relacions de veïnatge, en el nostre municipi que no té encara una centralitat definida en la trama urbana.

Aquesta primera fase inclou la reurbanització de part del Carrer Juli Garreta, des del Carrer Bondia fins a l’encreuament amb el Passatge de Xavier Montsalvatge, que dóna accés als garatges de l’edifici Victòria i l’adequació del terreny d’entrada a l’escola Castellum com a espai lliure.

La segona fase, per la que també es demanarà una subvenció a la Diputació de Girona, inclourà la reurbanització de la resta del carrer Juli Garreta, el Passatge de Xavier Montsalvatge i totes les voreres que envolten l’edifici Victòria, i la urbanització del solar destinat a espai lliure davant l’escola bressol.

 

foto obres 1 foto obres 2 foto obres 3 logo_diputació