L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS REP UN AJUT DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2017 CONVOCAT PER L’ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA

DIPUTACIO DE GIRONA

Una subvenció concedida per Àrea de Cooperació municipal de la Diputació de Girona en favor de l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis que ascendeix a 62.103,00.-€ ha servit per fer front a les despeses de consum elèctric de l’enllumenat públic municipal (despesa corrent).

Aquest ajut, provinent del Fons de cooperació econòmic i cultural 2017, es completa amb una aportació per finançar activitats culturals, amb la quantitat de 10.959.-€, que s’ha utilitzat per contractar alguns serveis i espectacles de la regidoria de cultura i educació.

En total una quantitat de 73.062.-€ d’una convocatòria que any rere any és aprofitada pel consistori per finançar despeses culturals, despeses en béns corrents i serveis vinculats a la prestació de serveis obligatoris i despeses en inversions reals i transferències de capital.