L’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS REP UNA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICA I PER ABORDAR ACTUACIONS URGENTS AL PAVELLÓ D’ESPORTS MUNICIPAL

DIPUTACIO DE GIRONA

Per mitjà de la convocatòria de subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis ha aconseguit una subvenció de 10.000.-€, 8.000.-€ corresponent al programa A3 (Suport a les actuacions urgents en equipaments esportius municipals) i 2000.-€ per accions del programa A1 (Suport als programes municipals anuals de promoció de l’activitat físicoesportiva).

Aquestes subvencions han estat utilitzades per a dur a terme la impermeabilització dels paraments de façana, algunes petites reparacions en els vestidors del mateix equipament i per cofinançar el programa municipal de foment de l’activitat física i l’esport.