Targeta de transport per a joves, discapacitats i major de 70 anys

Després d’atendre al sector de població +70 anys, ara també toca respondre a la demanda dels joves del nostre poble pel que fa al desplaçament en bus públic a Girona i rodalies. Totes les persones del poble amb edat compresa entre 16 i 25 anys (ambdós inclosos) podran gaudir d’una tarja de transport amb 10 viatges gratuïts al mes. També es fa extensiu a persones amb una discapacitat d’un 33% o superior. Per això cal adreçar-se a l’Aula de Lectura i fer la gestió per donar-se d’alta i obtenir la tarja. Allà també s’informarà de les condicions i manera de realitzar la renovació dels viatges.

Cartell targeta transport unit per joves, discapacitats i gent gran