SUPORT ECONÒMIC A ESPORTISTES D’ESPORTS INDIVIDUALS

noticia

Programa de suport als programes municipals d’ajuts als esportistes amateur  gironins, menors de 25 anys i no professionals, que, prèvia classificació, han participat individualment en les competicions esportives de Campionat d’Espanya, Campionat d’Europa, Campionat del Món o Jocs Olímpics, organitzats per les seves respectives federacions. Interessats/des poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament i presenteu la documentació abans del dia 20 d’agost. Us podem tramitar la sol.licitud de subvenció que atorga l’àrea d’esports de la Diputació de Girona.

Més informació:

http://www.ddgi.cat/web/servei.seam?serveiId=1271&nivellId=496&taulaDocFiltreCategoria=0&cid=67395&categoriaId=