VALORACIÓ DE L’ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DE SANT JULIÀ DE RAMIS