Edictes i anuncis

Anunci BOP núm. 72, de 13 d’abril de 2018_ Anunci d’informació pública de la relació individualitzada de béns i drets afectats per una expropiació forçosa.:

Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 5949 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte de contractació de personal laboral
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5800 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte de delegació de funcions per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5380 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obra
Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5307 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació definitiva del Plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals
Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5295 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'informació pública dels comptes generals de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5293 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 115-0 Edicte: 5363 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions a entitats i associacions que realitzin activitats en matèria de relacions ciutadanes, igualtat, joventut, esports, cultura, educació i lleure
Exercici: 2018 Bop: 114-0 Edicte: 5088 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte de delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2018 Bop: 103-0 Edicte: 4581 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Anunci d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 97-0 Edicte: 4332 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Anunci d'informació pública d'un projecte