Edictes i anuncis

Anunci BOP núm. 72, de 13 d’abril de 2018_ Anunci d’informació pública de la relació individualitzada de béns i drets afectats per una expropiació forçosa.:

Exercici: 2018 Bop: 172-0 Edicte: 7692 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres
Exercici: 2018 Bop: 169-0 Edicte: 7606 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6617 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 143-0 Edicte: 6543 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'un pla parcial
Exercici: 2018 Bop: 130-0 Edicte: 5949 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte de contractació de personal laboral
Exercici: 2018 Bop: 127-0 Edicte: 5800 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte de delegació de funcions per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5380 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'obra
Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5307 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació definitiva del Plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals
Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5295 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'informació pública dels comptes generals de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 117-0 Edicte: 5293 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost