Edictes i anuncis

Anunci BOP núm. 72, de 13 d’abril de 2018_ Anunci d’informació pública de la relació individualitzada de béns i drets afectats per una expropiació forçosa.:

Exercici: 2018 Bop: 223-0 Edicte: 9818 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'informació pública d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9415 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'any 2019
Exercici: 2018 Bop: 214-0 Edicte: 9414 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2018
Exercici: 2018 Bop: 201-0 Edicte: 8796 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 191-0 Edicte: 8379 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació del pressupost
Exercici: 2018 Bop: 182-0 Edicte: 8060 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 172-0 Edicte: 7692 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres
Exercici: 2018 Bop: 169-0 Edicte: 7606 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 145-0 Edicte: 6617 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'obres
Exercici: 2018 Bop: 143-0 Edicte: 6543 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Anunci d'aprovació inicial de la modificació d'un pla parcial