Edictes i anuncis

Exercici: 2018 Bop: 3-0 Edicte: 11225 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 3-0 Edicte: 11220 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d’aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 247-0 Edicte: 11154 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 245-0 Edicte: 10730 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte de delegació de la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2017 Bop: 241-0 Edicte: 10504 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte de delegació de funcions per a la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2017 Bop: 227-0 Edicte: 9928 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació inicial d'uns expedients de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 226-0 Edicte: 9778 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 8/2017 de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9482 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 6/2017
Exercici: 2017 Bop: 215-0 Edicte: 9334 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte de delegació de la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2017 Bop: 210-0 Edicte: 9109 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'any 2018