Edictes i anuncis

Exercici: 2017 Bop: 218-0 Edicte: 9482 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 6/2017
Exercici: 2017 Bop: 215-0 Edicte: 9334 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte de delegació de la celebració d'un matrimoni civil
Exercici: 2017 Bop: 210-0 Edicte: 9109 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'any 2018
Exercici: 2017 Bop: 192-0 Edicte: 8257 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Anunci d'aprovació provisional del plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals
Exercici: 2017 Bop: 192-0 Edicte: 8252 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Anunci d'adjudicació d'una parcel·la mitjançant subhasta
Exercici: 2017 Bop: 191-0 Edicte: 8183 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 187-0 Edicte: 8013 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Anunci de formalització d'un contracte
Exercici: 2017 Bop: 183-0 Edicte: 7873 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Anunci de licitació
Exercici: 2017 Bop: 178-0 Edicte: 7696 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Edicte de contractació urgent de personal
Exercici: 2017 Bop: 176-0 Edicte: 7646 AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS Anunci d'aprovació definitiva d'un projecte d'urbanització