Ordenances fiscals

L’ordenança fiscal és l’instrument que disposa l’ajuntament per regular la imposició i l’ordenació dels tributs locals.

 

Consulteu les Ordenances Fiscals 2018 clicant aquí

 

DELEGACIÓ A XALOC

  • L’Ajuntament ha delegat a XALOC (Xarxa Local de Tributs de la Diputació de Girona) la gestió del cobrament dels tributs regulats a través de les ordenances fiscals.
    Per qualsevol dubte que tingueu al respecte podeu obtenir més informació bé trucant al 872.081.791 o a l’Ajuntament al 972 17 09 09.

 

CALENDARI FISCAL 2018 (més informació a http://www.xalocgirona.cat)

IMPOST

PERÍODE DE PAGAMENT

FRACCIONA (Import fracció 90€)

 IBI URBANA/RÚSTICA DEL 15 D’ABRIL A 15 DE JUNY  50%
 IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA DEL 15 DE MARÇ A 15 DE MAIG  50%
 TAXA D’ESCOMBRARIES DEL 15 D’ABRIL A 15 DE JUNY 50%
 TAXA DE BÉNS IMMOBLES DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS DEL 15 D’ABRIL A 15 DE JUNY 50%
 TAXA DE CEMENTIRIS DEL 15 D’ABRIL A 15 DE JUNY 50%
 IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE L’1 DE SETEMBRE A 31 D’OCTUBRE
TAXA DE GUALS DE 15 D’ABRIL A 15 DE JUNY 50%

 

NOTA: Tothom qui faci ús de la domiciliació bancària tindrà fraccionat el pagament dels rebuts d’import superior a 90 €.

Fraccions:

50% el mes de maig

50% el mes d’octubre

(Els padrons que es posen al cobrament el mes de setembre no es fraccionen).

Per qualsevol consulta o gestió podeu adreçar-vos a les nostres oficines centrals de XALOC al C/ Sant Francesc, 29 o al telèfon de gestió tributària 872.081.791.