Plens municipals

ACTES I ACORDS. Consulta totes les actes i acords a través del servei ACTUAL (Actes Unificades de l’Administració Local) de la Diputació de Girona. Clica aquí.

ORDRE DIA Ple_municipal 10.07.17

ORDRE DIA Ple_extraordinari 29.05.17

ORDRE DIA Ple_municipal 150517_2